Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Teatr ludowy/obrzędowy

Przy Etnocentrum działa teatr obrzędowy/ludowy, w skład którego wchodzą szczególnie uzdolnieni artystycznie uczniowie szkół ziemi krośnieńskiej. Spotkania grupy odbywają się regularnie, a towarzyszą im: warsztaty ruchu scenicznego, emisji głosu, śpiewu i aktorstwa. Uczniowie samodzielnie przygotowują całą charakteryzację oraz scenariusze.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres biuro@etnocentrum.pl.