Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Edukacja kulturalna

Projekt edukacja kulturalna to przede wszystkim świetna okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej oraz Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Zaplanowane szkolenia będą dotyczyły zarządzania zespołem i projektami, podstaw komunikacji w zespole, organizowania oferty instytucji zgodnie z potrzebami mieszkańców lokalnych, wzmocnienie kwalifikacji prowadzenia zajęć rękodzielniczych i tematycznych, a także podniesienie kwalifikacji w zakresie organizowania wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wszystkie warsztaty i szkolenia zostaną przeprowadzone przez specjalistów oraz instytucje posiadające doświadczenie w danym zakresie.

Wydelegowani pracownicy wezmą również udział w wybranym wydarzeniu ogólnopolskim lub regionalnym, które sieciuje pracowników instytucji kultury (pod warunkiem zakwalifikowania się na wydarzenia). Przykłady takiego wydarzenia jest Ogólnopolska Giełda Projektów lub NieKongres Animatorów Kultury.

Najważniejszymi rezultatami projektu będą;

- wzmocnienie kompetencji pracowników oraz udoskonalenie systemu komunikacji w zespole,

- wypracowanie metod współpracy z mieszkańcami, co może się przełożyć na większe zainteresowanie ofertą kulturalną,

- przeszkolenie zespołu pracowników w kierunku organizowania wydarzeń dostępnym także dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zwieńczeniem projektu, będzie przygotowanie i realizacja weekendowego świętowania 2. rocznicy powstania Etnocentrum. Będzie to cykl bezpłatnych wydarzeń otwartych dla wszystkich chętnych. Wydarzenia zostaną przeprowadzone przez pracowników zgodnie z nabytą wiedzą podczas szkoleń i warsztatów.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.