Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Edukacja dzieci i młodzieży

W Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej odbywają się zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych.

Oferta lekcji regionalnych obejmuje lekcje całoroczne oraz sezonowe. Zajęcia polegają na wykorzystaniu rekwizytów kultury tradycyjnej (dawnych przedmiotów codziennego użytku, elementów świata przyrody wykorzystywanych w dawnych czasach, np. do zabawy, w medycynie ludowej) oraz tekstów kultury tradycyjnej (gier, pieśni, przysłów, tekstów gwarowych) w ramach scenariusza zajęć aktywizującego wszystkich uczestników, odbywającego się w wybranych przestrzeniach Etnocentrum.

Proponujemy lekcje:

  • sezonowe: w grudniu i styczniu zapraszamy na spotkania w formie warsztatów rękodzielniczych lub kulinarnych z tradycjami bożonarodzeniowymi i noworocznymi Podkarpacia, z kolei w marcu i kwietniu proponujemy ofertę warsztatów o zwyczajach wiosennych i wielkanocnych z naszych stron. Każda lekcja może być poprzedzona zwiedzaniem ekspozycji multimedialnej.
     
  • całoroczne, połączone ze zwiedzaniem Etnocentrum, z wykorzystaniem autentycznych rekwizytów oraz tekstów kultury tradycyjnej (legendy, pieśni, ) w wybranym scenariuszu.

- Lnem snuta opowieść – tajniki rękodzieła tradycyjnego. Lekcja krótka (1 godz. 15 min.) – Uczniowie zwiedzają Etnocentrum, poznając historię przemysłu lniarskiego w Krośnie i okolicy/ cena: 15 zł za uczestnika. Lekcja długa (2 godz.) – Podzieleni na dwie grupy uczniowie zwiedzają Etnocentrum, poznając historię przemysłu lniarskiego w Krośnie i w okolicy (1 h), oraz zostają wtajemniczeni w podstawy tkactwa w trakcie warsztatów tradycyjnego rękodzieła (1 h)/ cena: 30 zł za uczestnika.

- Świat baśni i legend z okolic Krosna. Lekcja krótka (1 godz. 15 min.) - Uczniowie zwiedzają Etnocentrum, poznając świat baśni i legend z okolic Krosna/ cena: 15 zł za uczestnika. Lekcja długa (2 godz.) – Podzieleni na dwie grupy uczniowie zwiedzają Etnocentrum, poznając świat baśni i legend z okolic Krosna (1 godz.), oraz uczestniczą w warsztatach rękodzieła tradycyjnego/ cena: 30 zł za uczestnika, lub w warsztatach kulinarnych (do wyboru, 1 godz.)/ cena: 30 zł za uczestnika.

- Rośnij bochnie, rośnij – sekrety pogórzańskiej kuchni. Lekcja krótka (1 godz. 15 min.) – Uczniowie poznają tradycje związane z uprawą roli i technikę wypieku chleba/ cena: 15 zł za uczestnika. Lekcja długa (2 godz.) – Podzieleni na dwie grupy uczniowie poznają tradycje związane z uprawą roli i technikę wypieku chleba (1 godz.) oraz uczestniczą w warsztatach pieczenia proziaków (1 godz.)/ cena: 30 zł za uczestnika.

- Skrzynia skarbów kultury tradycyjnej - opowieść o tym, jak żyło się "po dawnemu" (oferta od września 2022). Lekcje odbywają się tylko w środy. Lekcja krótka (1 godz. 15 min.) - Uczniowie zwiedzają Etnocentrum, słuchając opowieści słowno-muzycznej o tym, jak przed stu laty wyglądało na wsi życie ludzi/ cena: 15 zł za uczestnika. Lekcja długa (2 godz.) – Podzieleni na dwie grupy uczniowie zwiedzają Etnocentrum, słuchając opowieści słowno-muzycznej o tym, jak przed stu laty wyglądało na wsi życie ludzi (1 godz.), oraz uczestniczą w warsztatach poszukiwania skarbów kultury tradycyjnej lub warsztatach śpiewaczych (do wyboru, 1 godz.)/ cena: 30 zł za uczestnika.

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku szkolnym. Lekcje regionalne odbywają się od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. W celu dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb danej grupy, prosimy o wcześniejszy kontakt.