Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Otwarte cyfrowe zasoby etnograficzne ziemi krośnieńskiej

Otwarte cyfrowe zasoby etnograficzne ziemi krośnieńskiej to projekt polegający na digitalizacji, udostępnieniu, a tym samym umożliwieniu ponownego wykorzystania w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych zasobów etnograficznych ziemi krośnieńskiej znajdujących w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Muzeum, będąc partnerem zadania, udostępni kolekcję regionalisty Stanisława Witkosia, jedyną i być może ostatnią tego typu kolekcję etnograficzną z XIX i XX wieku.

W pierwszym etapie zdigitalizowane zostaną wybrane obiekty, w przyszłości baza zostanie uzupełniona o kolejne eksponaty z kolekcji oraz materiały zebrane podczas bieżącej działalności Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Wdrożony system biblioteki cyfrowej umożliwi realizację kolejnych projektów polegających między innymi na udostępnianiu zbiorów Etnocentrum, pozyskanych w ramach projektów badawczych i archiwizacyjnych. Rezultatem przyszłych badań będą przede wszystkim liczne materiały audiowizualne, które zapewnią rozwój cyfrowej bazy danych.

Cały zdigitalizowany zasób będzie udostępniany na ogólnodostępnej stronie internetowej bezpłatnie, na licencji Creative Commons 4.0. Link do strony podamy wkrótce.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.