Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

START-UP

Rozpoczynamy nasz tegoroczny cykl warsztatów rzemieślniczych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej o nazwie Start-up!

Start-up w tradycję - cykl warsztatów rzemieślniczych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, część II to zarówno kontynuacja, jak i rozszerzenie cyklu warsztatów, który odbył się w Etnocentrum w roku ubiegłym. Przeprowadzone warsztaty tkackie, snycerskie i kowalskie cieszyły się dużym zainteresowaniem i zakończyły sie sukcesem. Dlatego i w tym roku oferujemy bezpłatne warsztaty rzemieślnicze, które zakończą się zdobyciem konkretnej, fachowej wiedzy i niezbędnych umiejętności.

Podnosimy poprzeczkę nieco wyżej wydłużając czas trwania warsztatów i ich trudność. Podejmujemy się organizacji zajęć o nowej tematyce. Tak jak podczas pierwszej edycji, każde z warsztatów poprowadzi dwóch specjalistów danej dziedziny. Pierwszym prowadzącym będzie osoba z młodego pokolenia, a drugim przedstawiciel pokolenia starszego. Obie osoby będą autorytetami w swoich dziedzinach, ale przez różnicę wieku, a tym samym różny bagaż doświadczeń, zaprezentują odmienne podejście do tematu warsztatów. Ich zadaniem będzie nie tylko przekazanie wiedzy i umiejętności uczestnikom spotkań, lecz również uczenie się wzajemnie od siebie. Zgodnie z powiedzeniem, że człowiek uczy się całe życie, chcemy udowodnić, że młody ekspert może czegoś nauczyć starszego mistrza i na odwrót.

W tej edycji projektu chcielibyśmy się skupić na innych dziedzinach, które również są związane z tradycją naszego regionu.
Cykl warsztatów rzemieślniczych "Start-up w tradycję, część II" obejmować będzie:

1. Warsztaty pszczelarskie.
2. Warsztaty kamieniarskie.
3. Warsztaty zduńskie.
4. Warsztaty plecionkarskie.

zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

8 – 11 lipca - warsztaty pszczelarskie, prowadzący Wiktoria Leczek i Janusz Leczek

Czas trwania: 32 godziny (4 dni po 8 godz.)

Pszczelarstwo to niezwykłe rzemiosło. Przez lata stało się częścią naszej kultury i tradycji. Najstarszą formą pszczelarstwa w Polsce było bartnictwo, czyli wykorzystywanie rojów pszczół osiadłych w dziuplach drzew. Dziś pszczelarze zasiedlają rojami ule, które ustawia się w pasiekach. Bartnicy i pszczelarze czerpali swą wiedzę z wielowiekowych tradycji oraz własnych doświadczeń i obserwacji.
Pszczelarstwem zajmowały się całe rody, a umiejętności zawodowe przechodziły z pokolenia na pokolenie. Wierzono, że miód i wosk pszczeli mają właściwości nadprzyrodzone. Uważano też, że żądło jest najlepszym lekarstwem na wszelkie choroby i dolegliwości.

Podczas warsztatów prowadzonych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaznajomimy uczestników m.in. z takimi zagadnieniami jak historia pszczelarstwa na ziemi podkarpackiej, charakterystyka i rozwój rodziny pszczelej, przygotowanie ramek pszczelich, zatapianie węzy, wycinanie plastrów, wytapianie wosku pszczelego, odlewanie i ugniatanie świec z wosku pszczelego, wirowanie miodu, pozyskiwanie pierzgi i propolisu, charakterystyka i właściwości produktów pszczelich, zapoznanie z podstawowym sprzętem pszczelarskim.

Formularz do zapisów poniżej:

 

16 – 18 lipca + kolejny weekend do ustalenia z prowadzącymi - warsztaty kamieniarskie, prowadzący Szymon Modrzejewski i Grzegorz Tomkowicz

Czas trwania: 40 godzin (5 dni po 8 godz.)

Kamieniarstwo to zawód ciężki, wymagający krzepy. Beskid Niski – z miejscowościami Bartne i Jasionki na czele – stanowił centrum kamieniarstwa w Polsce. Zajęcie to było szczególnie rozpowszechnione wśród Łemków. Fach przechodził z ojca na syna. Kamienie wykute w kamieniołomach poddawano wstępnej obróbce, po czym transportowano do warsztatu rzemieślnika, który wkładał wiele żmudnej pracy, by nadać surowej bryle zamierzony kształt. Proces obróbki kamienia trwał od kilku godzin do kilku dni, w zależności od rodzaju zamówienia. Tworzono z niego osełki, brusy (narzędzia), żarna, macewy i krzyże, które do tej pory można spotkać na terenach byłych wsi łemkowskich. Rzemieślnicy zajmowali się także kamieniarstwem artystycznym. Wkładali w swój fach nie tylko wiele siły, ale i serca. Musieli mieć ogromne zdolności manualne, żeby z kamienia stworzyć coś, co spodoba się ludziom i będzie im służyć.

Podczas warsztatów przybliżymy uczestnikom historię tego rzemiosła, a także wiedzę na temat dawnych metod obróbki kamienia (boniowanie, szpicowanie itd.). Wspólnie wykonane zostaną niewielkie, kamienne elementy dekoracyjne.

Formularz do zapisów poniżej:

 

4 – 8 sierpnia – warsztaty zduńskie, prowadzący Bronisław Bajorek i Janusz Wrzecionko

Czas trwania: 40 godzin (5 dni po 8 godz.)

Od wieków zdun budował w domach przede wszystkim urządzenia użytkowe służące do ogrzewania, czyli piece kaflowe, a także kuchnie (trzony kuchenne) i wszelkiego rodzaju inne piece potrzebne do celów gospodarczych: piece chlebowe, wędzarnie. Po drugiej wojnie światowej, w odbudowywanej Polsce, jeszcze przez wiele lat głównym źródłem ciepła w mieszkaniach, nawet na wyższych piętrach były piece. Pod koniec lat pięćdziesiątych przewagę zaczęło zdobywać ogrzewanie centralne, najpierw w blokach, później i w indywidualnych domach. Zduństwo stało się zanikającym zawodem.

Nasze warsztaty poświęcone będą budowie pieca chlebowego, będzie to idealny wstęp do rozpoczęcia przygody z tym rzemiosłem. Podczas zajęć uczestnicy m.in. zapoznają się z materiałami i narzędziami zduńskimi, procesem powstawania pieca chlebowego, składaniem i łączeniem materiałów ze sobą za pomocą zapraw zduńskich. W efekcie, wykorzystując tradycyjne metody budowania pieców, z zastosowaniem pierwotnych materiałów, takich jak kamień, cegła, polepa z gliny, nadających wyjątkowy, rustykalny charakter, powstanie piec chlebowy.

Formularz do zapisów poniżej:

 

1 – 5 września – warsztaty plecionkarskie, prowadzący Barbara Galant i Stanisław Kolbuch

Czas trwania: 40 godzin (5 dni po 8 godz.)

Znajomość technik plecionkarskich wśród ludności wiejskiej była powszechna. Wyplatano dużo, wszystko to, co było konieczne w gospodarstwie. Najbardziej dostępnym surowcem plecionkarskim była słoma - surowiec tani, jednak niezbyt trwały. Używany był do wyplatania kapeluszy słomianych, pojemników na jajka, wykorzystywany do ocieplania obuwia, wykonywania kapci, czy form do wypieku pieczywa.

Wyroby plecionkarskie są pracochłonne - wymagają staranności i cierpliwości. Są rękodziełem ludowym, sztuką "palcami plecioną" - mistrzowie plecionkarstwa tworzą cuda, ale osób chcących uczyć się tego rzemiosła co roku ubywa. Większość plecionkarzy to osoby kontynuujące tradycje rodzinne, zawód ten jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Uczestnicy naszych warsztatów pod okiem prowadzących nauczą się wyplatać tradycyjne kapelusze oraz tworzyć obrazki ze słomy.

Formularz do zapisów poniżej:

 

Wrzesień/październik – spotkanie podsumowujące warsztaty

Na zakończenie cyklu warsztatów zaplanowaliśmy spotkanie podsumowujące. Zaproszeni zostaną uczestnicy projektu, prowadzący zajęcia, jak również inne osoby zainteresowane tematyką. Spotkanie uświetni koncert lirników z całej Polski. Wydarzenie będzie relacjonowane w sieci. Omówimy poszczególne warsztaty, obejrzymy fotorelację oraz skosztujemy upieczonego w piecu chleba z miodem zebranym w pasiece podczas warsztatów pszczelarskich. Szczegóły wydarzenia wkrótce.

Start-up w tradycję - cykl warsztatów rzemieślniczych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, część II, dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.