Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna

Przedmiotem tego dwuletniego projektu jest kultura ludowa i tradycyjna ziemi krośnieńskiej - regionu nieobjętego dotychczas szerokimi etnograficznymi badaniami terenowymi. Powołany zespół badaczy dokona kwerendy istniejących źródeł i zbiorów muzealnych, po czym przeprowadzi - w dwóch etapach - szczegółowe wywiady terenowe na obszarze powiatów krośnieńskiego i 4 sąsiednich. Rozmowy z najstarszymi mieszkańcami będą dotyczyć zagadnień i tekstów związanych z obrzędowością doroczną, ich celem będzie również oszacowanie terenowego zasobu oraz stopnia zachowania szczegółowo określonych zjawisk kultury ludowej i tradycyjnej. Zebrane materiały zostaną opracowane (w transkrypcjach: językowej i muzycznej) oraz skatalogowane według przyjętego systemu i częściowo udostępnione online. Powstanie też publikacja podsumowująca zadanie, zawierająca wybór zebranych źródeł (transkrypcje tekstów słownych i melodii, fotografie) oraz artykuły, w przystępny sposób omawiające zebrane materiały i podejmujące ich naukową analizę.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.