Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Wystawa czasowa "Moje drążenia" - wernisaż 24 września 2021

Serdecznie zapraszamy na wystawę rzeźb Grzegorza Tomkowicza pt. „Moje drążenia”, na której prezentowanych będzie 20 rzeźb wykonanych w różnym kamieniu oraz 20 plansz fotograficznych pokazujących warsztat pracy i zmaganie się artysty z dużą skalną bryłą.

„Prezentowane rzeźby wykonane w kamieniu są odzwierciedleniem mojej fascynacji tym materiałem. Są świadectwem mojego upartego w nim drążenia. Od wielu lat zmagam się z kamieniem, tworząc rzeźby pomnikowe dużych rozmiarów. Doświadczam ciężaru jego piękna i niedostępności, wyszukuję sposobów, by kruszyć jego moc, wedrzeć się w jego wnętrze, zdobywać go kawałek po kawałku tak, aby stał się tym, czym chcę. Prace prezentowane na niniejszej wystawie powstały z kamieni, które były częścią dużych bloków kamiennych przeznaczonych na większe realizacje. Pochylając się nad odrzuconymi kawałkami, postanowiłem dać im szansę na własne życie. Ich nieregularne i przypadkowe, czasem ułomne kształty inspirowały mnie i wymuszały określone działania. Widziałem w nich portrety ludzkich twarzy, zastygłych w swoich emocjonalnych pozach. Naturalna surowość kamienia przeplata się ze śladami używanych narzędzi, rytmiczne linie szpicaków, przecinaków, gradziny kontrastują z gładkimi, geometrycznymi płaszczyznami. Linie, powierzchnie form i kontury twarzy uzupełniają się i stanowią syntetyczną formę. Sama praca, a raczej robota w kamieniu nie wydaje się w jej trakcie ani piękna ani wzniosła. Pot, kurz i walka z własnym ciałem, cierpliwość i brak obietnic na szybki efekt. To wszystko sprawia, że po „akcie tworzenia” czuję, że żyję naprawdę. Szczególnie, gdy z kamiennej poczwarki uda się motyl…”- Grzegorz Tomkowicz

-------------
Grzegorz Tomkowicz
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym. Absolwent wydziału Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Rzeźby prof. Stefana Borzęckiego. Nauczyciel w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. W 2000r. uzyskał stypendium Fundacji Janineum w Wiedniu. W 2008r. otrzymał tytuł Honorowego Siekiernika na 10-lecie Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym. Posiada własną pracownię artystyczną. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym regionu. Tworzy rzeźby w drewnie, kamieniu, brązie, żywicy, wykonuje medale i statuetki pamiątkowe. Zrealizował kilkadziesiąt rzeźb pomnikowych, nagrobnych, sakralnych, tablic pamiątkowych z brązu i kamienia. Mieszka i tworzy w Jabłonicy Polskiej.

--------------

Wystawie towarzyszy kameralna wystawa "Ence pence w gline ręce". To wystawa rzeźb i płaskorzeźb ceramicznych przygotowanych przez uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Brzozowskiego w Krośnie. Szczegóły wystawy znajdują się na stronie internetowej: http://www.lpkrosno.pl/aktualnosci/1333-ence-pence-w-gline-rece-nowa-pracownia-ceramiki 

 

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 24 września – 14 listopada 2021 r., wernisaż 24 września o 19:00

MIEJSCE: Galeria wystaw czasowych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

WSTĘP: wolny, w godzinach pracy instytucji

 


Podczas zwiedzania obowiązuje reżim sanitarny:

- ilość miejsc ograniczona zgodnie z aktualnym rozporządzeniem,

- obowiązek zakrywania ust i nosa,

- obowiązek dezynfekcji rąk.