Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Wystawa czasowa "Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w działaniach edukacja/sztuka/badania" - wernisaż 6.10.2023

WYSTAWA CZASOWA „ STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET LUDOWY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO W DZIAŁANIACH EDUKACJA/SZTUKA/BADANIA” – WERNISAŻ 6 PAŹDZIERNIKA 2023

 

„Uczenie nie polega na napełnianiu naczynia, ale na rozpalaniu ognia”

                                                                                                                           Carl Gustaw Jung

 

W październiku Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza na spotkanie z kulturą i tradycją ludową podczas zwiedzania wystawy poświęconej formom działania Stowarzyszenia Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.

 

 

ULRA w Woli Sękowej

 

Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej  jest kontynuacją powstałego w 1959 roku Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Jest to placówka edukacji dorosłych, którą prowadzi Stowarzyszenie Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego.

Szkoła nawiązuje do grundtvigańskiej tradycji szkół ludowych, w których duże znaczenie przykłada się do ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji i aktywizowania środowiska lokalnego, rozwoju kompetencji obywatelskich i zawodowych uczestników zajęć oraz nauki przez działanie.

Położenie ULRA również jest nieprzypadkowe. Usytuowanie placówki na skraju lasu, pośród zielonych przestrzeni, jest spełnieniem jednego z założeń Mikołaja Grundtviga; relacji z Przyrodą – nauczycielką i inspiratorką.

Twórcą idei uniwersytetów ludowych był Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig, duński pastor, filozof, poeta, historyk, polityk, a przede wszystkim nauczyciel.

Pierwsze uniwersytety ludowe powstały z myślą umożliwienia edukacji tym, którzy wcześniej nie miel takiej szansy. Nauka w uniwersytecie według grundvigańskiej pedagogii ma nieść pomoc, dodawać wiary, odkrywać i rozwijać pasje. Proces ten możliwy jest jednak poprzez wewnętrzne zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, poprzez działanie i emocje.

 

Formy działania uniwersytetów ludowych nie zawężają się w nich do kursów. Są one również centrami kultury w środowisku lokalnym. Organizują akcje społeczne, wystawy, koncerty, wykłady, warsztaty, spotkania autorskie.

Holistyczny charakter edukacji uniwersytetów ludowych to różnorodność i komplementarność doświadczeń. Edukację w zakresie rękodzieła czy rzemiosła postrzegamy nie tylko jako naukę ręcznego wykonania rzeczy. To rozwój świadomości etnicznej, kulturowej, tożsamości związanej z regionem.

W centrum naszych zainteresowań leży ochrona tradycyjnych technik rękodzieła, a także propagowanie przedsiębiorczości, aktywności artystycznej oraz społecznej.

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   Beata Woroniec

Prezeska Stowarzyszenia ULRA

 

 

Formy działania Stowarzyszenia ULRA

 

  1. Dwuletni kurs rękodzieła artystycznego. Zajęcia obejmują: przedmioty specjalistyczne z zakresu rękodzieła artystycznego i sztuk plastycznych, rozwoju kreatywności, historii sztuki, etnografii, animacji społecznej, tworzenia i realizacji projektów społeczno-kulturalnych czy zasad prowadzenia działalności gospodarczej.
  2. Warsztaty rękodzielnicze, animacyjne, teatralne.
  3. Projekty społeczno-kulturalne w skład których wchodzą: działania na rzecz społeczności lokalnej, Międzynarodowe Akcje Artystyczne, Letnia Pracownia Artystyczna dla dzieci, organizacja wystaw i koncertów, galeria plenerowa i inne.
  4. Współpraca z jednostkami samorządu.
  5. Współpraca z lokalnymi organizacjami.

 

 

UNIWERSYTET  LUDOWY

- szkoła dla życia , nauka przez działanie

- kształcenie holistyczne , samorealizacja  i kreatywność

- kontekst społeczny – relacje partnerskie , praca w grupie,  samorządność, wspólnota

- edukacja regionalna, międzykulturowa, humanistyczna, obywatelska

- działania na rzecz środowiska lokalnego, środowisk wiejskich

- szerzenie nowoczesnej oświaty rolniczej /zwłaszcza pierwsze uniwersytety/

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- nawiązywanie do kultury ludowej – związek z przyrodą, przeżycia wspólnotowe

- tradycja, ochrona ginących zawodów, technik, wzornictwa

 

 

KALENDARIUM

 

DANIA

1783 – 1872 – lata życia autora IDEI Uniwersytetów Ludowych, Duńczyka Mikołaja Grundviga, pisarza i poety, teologa, historyka, filozofa.

1844 – W Rödding powstaje Pierwszy Uniwersytet Ludowy,

1851 - Powstaje placówka w Ryslinge , gdzie Krystian Kold, uczeń  Mikołaja Grundviga, twórczo realizuje Idee Uniwersytetu Ludowego,

EUROPA

1864 – powstaje pierwsza placówka w Norwegii,

1868 - powstaje pierwsza placówka w Szwecji,

1889 – powstaje pierwsza placówka w Finlandii, a następnie w Islandii, Grenlandii, na Wyspach Owczych oraz w Europie kontynentalnej

POLSKA

1900 – powstaje Ferma Pszczelarsko-Ogrodnicza „Pszczelin”, zał. koło Warszawy przez J. Dziubińską - pierwsza placówka o cechach grundtvigowskiego uniwersytetu ludowego

1921 -  powstaje Uniwersytet Ludowy w Dalkach, k. Gniezna, założony przez księdza Antoniego Ludwiczaka.

1924 -  powstaje Uniwersytet Ludowy  w Szycach / przeniesiony do Gaci Przeworskiej w 1932 r/, założony przez Ignacego Solarza

UNIWERSYTETY LUDOWE OBECNIE

W Danii, Szwecji i Norwegii Uniwersytety Ludowe stanowią obecnie bardzo istotny element w systemie oświatowym (w każdym z tych krajów jest ok. 70-100 uniwersytetów ludowych, 0k 15 %  absolwentów szkól średnich decyduje się na roczny kurs w ul-u)

Idea Uniwersytetu Ludowego szybko rozpowszechniła się w Europie i krajach całego świata.

NAJBARDZIEJ ZNANE OBECNIE UNIWERSYTETY LUDOWE W POLSCE:

  • Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy,
  • Uniwersytet Ludowy w Radawnicy,
  • Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie,
  • Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej, kontynuacja UL-a we Wzdowie

 

2018 - powstaje Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych, założona przez ww. placówki.

 

 

 

CZAS TRWANIA WYSTAWY: od 6 pażdziernika 2023 r. do 5 listopada 2023 r.

MIEJSCE: Galeria wystaw czasowych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

WSTĘP: wolny, w godzinach pracy instytucji