Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Wystawa czasowa "Słomkowy świat" - wernisaż 7 lipca 2023

Wystawa zbiorowa Barbary Stanosz i uczestników warsztatów prowadzonych w Gminnym Klubie Seniora w Dukli.

 

Obrazy „słońcem malowane” - moglibyśmy powiedzieć o naszej letniej wystawie. Dlaczego? Bo materiał z którego prezentowane kompozycje zostały wykonane pozyskiwany był w najbardziej słonecznej porze roku w lecie.

Żniwa przeprowadzane były w czasie suchym i upalnym a otrzymana w ich wyniku słoma połyskiwała w pełnym słońcu niczym złoto.

Mimo iż była materiałem tanim i ogólnie dostępnym to niezwykle cenionym przez ludność wiejską ze względu na swoją wielofunkcyjność. Słoma była materiałem budowlanym, ociepleniem, posłaniem dla ludzi i zwierząt. Służyła do wyrobu przedmiotów użytkowych, części garderoby, ozdób. Była lekiem wykorzystywanym w medycynie ludowej. Nadawano jej wielu symbolicznych znaczeń  w obrzędowości dorocznej. Uważana była za element łączący dwa światy, świat żywych i umarłych.

 

 

 

Słoma jest materiałem pięknym i wbrew pozorom trwałym. W zależności od kierunku padania światła albo się błyszczy, albo matowieje, a wieczorem przy oświetleniu elektrycznym mieni się kolorami złota, masy perłowej, srebra... Jej powierzchnia wydaje się być polerowana.

Do tworzenia kompozycji z prasowanej słomy wykorzystywane są łodygi różnych roślin zbożowych: żyta, owsa, pszenicy, jęczmienia, ryżu, a nawet łodygi zbóż łąkowych. Bardzo elastyczna, łatwa w użyciu i piękna jest słoma owsiana i jęczmienna, żytnia jest chętnie używana ze względu na swoją szerokość.

Słoma składa się z sęków i międzywęźli. To te ostatnie, po namoczeniu w gorącej wodzie, służą twórcom do pracy. Górne międzywęźla są najelastyczniejsze i najdłuższe, ale węższe niż dolne.

Jeśli do stworzenia kompozycji potrzeba słomek o różnych odcieniach, to podczas wstępnej obróbki materiału można wpłynąć na jego kolor. Gotowanie słomy z kilkukrotną wymianą wody sprawi, że źdźbła zbieleją. Kolor utrwali dodany do wody ocet. Jeżeli słoma ma być jasno żółta, w kolorze cytryny, podczas gotowania do wody dodać należy sodę oczyszczoną.
By uzyskać słomę brązową, wydłużony zostaje kolejny etap przygotowania materiału i przecięte wzdłuż źdźbła prasuje się żelazkiem aż do uzyskania odcienia na jakim zależy artyście.

Gdy wybrana zostanie kompozycja, przenieść ją trzeba na kalkę techniczną i wykleić słomą. Używa się do tego kleju, który po wyschnięciu staje się przezroczysty. Schnące słomiane „arkusze” należy obciążyć by się nie pofalowały. Następnie ostrymi nożyczkami wycięte zostają elementy wybranego wzoru i połączone w całość na czarnym kartonie. By zabezpieczyć obraz należy go oprawić, wydobywa to z kompozycji dodatkową głębię i eksponuje kolory słomy.

 

Barbara Stanosz- kulturoznawca, pedagog, rękodzielnik, pasjonat sztuki ludowej. Na ścieżce edukacyjnej spotkała wielu miłośników sztuki ludowej od których czerpała inspirację.

Swoją sympatię do słomy odkryła w Studium Animatorów Kultury w Krośnie na kierunku animator kultury regionalnej. Spośród wszystkich propozycji wybrała słomę prasowaną. Można z niej wykonać obrazki złotem malowane. Naturalne złoto – słoma, jako materiał twórczy, rosnący obok nas towarzyszy człowiekowi od zawsze.

Chcąc zarażać swoją pasją Barbara stworzyła Mobilny Dom Kultury w zakresie którego proponuje edukację i warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego.

Oprócz prac Pani Basi na wystawie prezentowane będą też kompozycje wykonane przez uczestników warsztatów prowadzonych prze nią w Gminnym Klubie Seniora w Dukli.

 

Gminny Klub Seniora w Dukli to projekt mający na celu pomoc starszym mieszkańcom gminy Dukla potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Głównym celem Klubu jest przeciwdziałanie marginalizacji i osamotnieniu seniorów, oraz ich aktywizacja. Cel osiągany jest poprzez zagospodarowanie wolnego czasu działalnością edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztatami artystyczno-malarskimi, wyjazdami do kina, teatru, filharmonii, wspólnym obchodzeniem świąt i wydarzeń okolicznościowych, dostępem do książek i środków przekazu.

 

 

Wernisaż wystawy „Słomkowy świat” odbędzie się 7 lipca 2023 o godz. 18:00 w Galerii wystaw czasowych w Etnocentrum. Udział bezpłatny.

CZAS TRWANIA WYSTAWY: od 7 lipca 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r.

MIEJSCE: Galeria wystaw czasowych w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

WSTĘP: wolny, w godzinach pracy instytucji