Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Wyniki konkursu fotograficzno-krajoznawczego "4 pory roku"

Edycja I konkursu fotograficzno – krajoznawczego „4 pory roku” już za nami! Cóż to były za zdjęcia, cóż to były za historie!

 

Po burzliwych obradach jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

I miejsce: Maja Pawińska praca pt. „Kapliczka 1714”

II miejsce: Jakub Żeligowski praca pt. „Kapliczka na Pańskiej Górce”

III miejsce: Anna Arendarczyk praca pt. „Kapliczka w Nowej Wsi”

 

Wyróżnienia:

Marcin Pawiński za prace „Gdzieś w Komborni”, „Jesienna Pani” i „W księżycową jasną noc”

Teresa Nowak za pracę pt. „Figura Najświętszego Serca Jezusowego z 1894 roku”

Marta Płoszaj za pracę „Jesienna dramaturgia”

Paulina Bojnowska za pracę „Kapliczka św. Rozalii w Szczepańcowej”

Katarzyna Skóra za pracę „Kapliczka u Jana”

Joanna Hanus za pracę „Kamienny krzyż”

Zbigniew Sanocki za pracę „Przydrożna kapliczka w Chlebnej”

 

Z powodu małej ilości prac konkursowych kwalifikujących się do pierwszej kategorii wiekowej, kategorie zostały połączone.

Członkowie komisji zgodnie uznali, że ocenie podlegają zarówno walory artystyczne zdjęcia, jak i jakość opisu. Dwie pierwsze nagrodzone prace nie tylko odnosiły się do faktów, ale także przedstawiały indywidualną, prawdziwą i nieencyklopedyczną opowieść o miejscu, ludziach i wydarzeniach im towarzyszących. Te bardzo osobiste elementy opisu pozwalają spojrzeć na kapliczkę z innej perspektywy. Pomagają utożsamić się obserwatorowi z miejscem, nadać mu kontekst, przypisać indywidualne cechy. Trzecia nagrodzona praca została doceniona za wysokie walory artystyczne i ciekawą kompozycję. Wybrano fotografie intrygujące z punktu widzenia obserwatora.

Organizator postanowił przyznać wyróżnienie specjalne panu Marcinowi Pawińskiemu za zgłoszenie czterech pięknych zdjęć z ciekawymi opisami i pani Teresie Nowak za podzielenie się rodzinnym archiwum fotograficznym.

Wskazówki o tym jak odebrać przyznane nagrody przekażemy mailowo i telefonicznie. Prosimy czekać na kontakt z naszej strony. 

 

Gratulujemy wygranym i wyróżnionym! A wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Galeria wygranych prac: 

Miejsce I: Maja Pawińska praca pt. „Kapliczka 1714”

 

Miejsce II: Jakub Żeligowski praca pt. „Kapliczka na Pańskiej Górce”

 

Miejsce III: Anna Arendarczyk praca pt. „Kapliczka w Nowej Wsi”

 

Wyróżnienia:

Marcin Pawiński za prace „Gdzieś w Komborni”, „Jesienna Pani” i „W księżycową jasną noc”

 

Teresa Nowak za pracę pt. „Figura Najświętszego Serca Jezusowego z 1894 roku”

 

Marta Płoszaj za pracę „Jesienna dramaturgia”

 

Paulina Bojnowska za pracę „Kapliczka św. Rozalii w Szczepańcowej”

 

Katarzyna Skóra za pracę „Kapliczka u Jana”

 

Joanna Hanus za pracę „Kamienny krzyż”

 

Zbigniew Sanocki za pracę „Przydrożna kapliczka w Chlebnej”