Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Warsztaty śpiewacze w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej – 15-16.09.2022

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach śpiewaczych, podczas których uczestnicy zapoznają się z tajnikami śpiewu tradycyjnego i pieśniami regionalnymi, szczególnie repertuarem obrzędowym cyklu rodzinnego i/lub kalendarzowego oraz przyśpiewkami i balladami.

 

Warsztaty są częścią przedsięwzięcia pn. "Krośnianie krośnianom - warsztaty tradycji".

 

Cykl zajęć obejmuje 9 godzin spotkań, podczas których uczestnicy skorzystają z wiedzy Mistrza i Pomocnika Mistrza w zakresie śpiewu tradycyjnego. Warsztaty poprowadzą Ewa GorchowskaAleksandra Cieślik.

 

Zajęcia dedykowane będą pracy nad techniką śpiewu tzw. „otwartym głosem”, charakterystyczną dla śpiewu wiejskiego.

W programie zajęć znajdzie się praca nad emisją głosu, ekspresją głosowo – muzyczną, koordynacją fizyczno-oddechową, tembralnością i całą grupą zjawisk, związanych z formowaniem i artykulacją dźwięku, intonacją, energetyką, współbrzmieniem w grupie śpiewaczej. Dużo uwagi poświęcone będzie kształtowaniu prawidłowych i pożytecznych nawyków emisyjnych, ważnych w śpiewie, które utrwalają się w codziennym posługiwaniu się aparatem mowy. Zajęcia są nie tylko procesem opanowywania konkretnego repertuaru pieśniowego, ale przede wszystkim pracą nad stylem wokalnym oraz poszerzaniem wiedzy o kompetencjach kulturowych, niezbędnych do zrozumienia specyfiki śpiewu wiejskiego, jego funkcjonalności i zawartości symbolicznej.

 

Warsztaty są skierowane do osób dorosłych, zarówno początkujących jak i tych, którzy mają już doświadczenie w dziedzinie śpiewu.

 

Harmonogram spotkań:

15 i 16 września, w godzinach 16:00 – 19:30.

 

Zajęcia odbywać się będą w budynku Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (ul. Kolejowa 29a, Krosno).

 

Formularz zapisu: Bezpłatne warsztaty śpiewacze w Etnocentrum

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty śpiewacze odbywają się w ramach przedsięwzięcia "Krośnianie krośnianom - warsztaty tradycji". Przedsięwzięcie jest częścią projektu pn. „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” na który Beneficjent - Gmina Miasto Krosno, uzyskał dotację w wysokości 15 328 498,86 PLN realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców, zgodne z hasłem, które stanowi nadrzędną narrację funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

 

www.norwaygrants.pl  /  www.norwaygrants.org