Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Ruś Krośnieńska - wernisaż wystawy i spotkanie autorskie

Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "Ruś Krośnieńska na archiwalnej fotografii" oraz prezentację cyklu publikacji "O Rusi Krośnieńskiej" i spotkanie z ich autorem - Sebastianem Dubiel-Dmytryszynem, które odbędzie się 20 czerwca o 18:00 w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Współorganizatorem spotkania jest stowarzyszenie "Pod Karpatami".

-----------------------------------------------------------------------

Sebastian Dubiel-Dmytryszyn - etnolog, łemkoznawca, absolwent antropologii kulturowej/etnologii UMK w Toruniu oraz studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, stypendysta w ramach "Národný stipendijný program Slovenskej republiky" (Uniwersytet Preszowski), autor i redaktor kilkunastu publikacji książkowych oraz artykułów dotyczących antropologii polsko-słowacko-ukraińskiego pogranicza i studiów postsowieckich - w tym książek dotyczących tzw. Zamieszańców, czyli Rusinów żyjących do poł. XX w. na Pogórzu Strzyżowsko-Dynowskim, niedaleko Krosna - redaktor „Muzealnej Zahorody” (Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej), założyciel Oficyny Wydawniczej RuthenicArt, przewodniczący stowarzyszenia „Pod Karpatami”, od wielu lat animator kulturalno-społeczny na Podkarpaciu, m. in. pomysłodawca i koordynator Karpackiego Festiwalu Filmowego, Galicyjskiego Festiwalu Książki, dokumentalista, poeta i muzyk undergroundowy.

Więcej o wydawnictwie i stowarzyszeniu: http://ruthenicart.net.pl https://podkarpatami.wordpress.com

W ramach spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze publikacje traktujące „O Rusi Krośnieńskiej”.