Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Oprowadzanie po wystawie "Motywy ludowe w plakacie polskim" online

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania wystawy "Motywy ludowe w plakacie polskim".
Zaczynamy słowem wstępu.
W kolejnych odcinkach zaprosimy Państwa do zapoznania się z konkretnymi pracami i ich autorami. Oprowadza Monika Smyła.

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................
Wszystkie prezentowane prace pochodzą ze zbiorów Galerii Plakatu w Krakowie | Cracow Poster Gallery i zostały nam wypożyczone dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Dydo.

Polski plakat znany jest na całym świecie ze swojej różnorodności, ciekawych pomysłów graficznych. Również z poczucia humoru i groteski, które w przypadku specyficznego tematu - ludowego są dla niego charakterystyczne. Liczba polskich plakatów , które można by śmiało zaliczyć do tej kategorii jest wielka i gdyby chcieć pokazać wszystkie jakie dotąd powstały z pewnością byłoby ich kilkaset. Wystawa obejmuje zaledwie kilkadziesiąt z nich z ostatniego półwiecza (1965 – 2018). Tematyka plakatów od folkloru – strojów, tańców ludowych, skansenów, artystycznych wyrobów ludowych po wystawy, targi Cepelii i muzea etnograficzne. Również plakaty innego rodzaju, w których wyraźnie eksponowane są elementy sztuki i kultury ludowej - teatralne, operowe, filmowe i reklamowe. Ptaszki, dzbanki, kwiatki, koronki, parzenice, fujarki, wycinanki, zabawki, barwne stroje przewijają się w różnych wariantach i konfiguracjach.

Plakaty inspirowane folklorem - to z pewnością ekspozycja pełna optymizmu i kolorów. Na prezentowanych przykładach prac autorstwa wybitnych polskich twórców wystawa pokazuje efekty nawiązywania do kultury ludowej w polskiej grafice użytkowej. Łącząc prostotę z artystyczną finezją, plakaty pokazują współczesne zagadnienia ujęte przez pryzmat motywów ludowych, wpisujących się w formułę sztuki masowej. Te etniczne inspiracje, które można zaobserwować w prezentowanych plakatach, są jak machina czasu, która przenosi nas kilkadziesiąt lat wstecz i pokazuje, jak rozwijała się jedna z najbardziej popularnych form komunikowania – poprzez sztukę plakatu.

Wśród projektujących je artystów w pierwszym rzędzie należy wymienić tych, których twórczość przypadła na okres polskiej szkoły plakatu. Prym wiodą Waldemar Świerzy, Jan Młodożeniec, Maciej Urbaniec, Wiktor Górka, Hubert Hilscher, Leszek Hołdanowicz i najstarszy z nich Eryk Lipiński. Dużą grupę stanowią artyści krakowscy - Jan Szancenbach, Adam Macedoński, Roman Banaszewski, Sławomir Lewczuk, Jerzy Napieracz, Jerzy Skąpski, Mieczysław Górowski i Anna Gałuszka. Następnie trzeba wymienić artystów z pozostałych regionów. To duża grupa - Michał Kliś, Marek Mosiński, Bożena Jankowska, Mirosław Adamczyk, Ireneusz Parzyszek, Rafał Zawadzki, Maurycy Stryjecki, Adam Kilian, Witold Kaczanowski, Ewa Salamon, Ryszard Kaizer, Ryszard Kaja. Na koniec nie sposób pominąć najmłodszych prezentujących swe prace artystów - Piotra Barszczewskiego, Sebastiana Kubica, Agnieszkę Ziemiszewską i Bartosza Łukaszonka.

Elementy folkloru i ludowości od lat przenikają do kultury masowej, stając się źródłem inspiracji dla wielu dziedzin, także dla sztuki wizualnej. Zapożyczenia te przez jednych doceniane są za fakt popularyzowania elementów kultury ludowej wśród szerokiej publiczności, podczas gdy inni widzą w nich przejaw komercjalizacji i uproszczenia dziedzictwa kulturowego. Ważne jest jednak to, że są inspiracją dla kolejnych pokoleń artystów. Od Józefa Czajkowskiego na samym początku XX wieku kiedy pojawił się jego plakat do I Wystawy Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1902 roku, poprzez plakaty Tadeusza Gronowskiego, Stefana Norblina, Zofii Stryjeńskiej i wielu, wielu innych do „ Święta Krakowa” w 1939 roku autorstwa Witolda Chomicza, następnie powojennych plakatów, które prezentujemy aż do współczesnej serii „Polska” Ryszarda Kai. Jego plakaty, z pośród których do wystawy wybrałem Zalipie, Podhale, Koniaków, Szamotuły, czy symbolicznie dla Polski wizerunki kolędników i śląskiej makatki z pewnością zrobią wrażenie na oglądających wystawę./autor Krzysztof Dydo/