Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej w Warszawie

"Nitki i Supełki" - pod takim hasłem zorganiowano tegoroczną edycję "Małych Mazurków" -  festiwalu "Wszystkie Mazurki Świata", ale skierowaną do najmłodszych i ich rodziców. Etnocentrum gościło tam ze swoim programem. Animatorki Etnocentrum zaczarowały najmłodszych mieszkańców Warszawy.