Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

II Międzypokoleniowy konkurs plastyczny "Wspomnienie z dzieciństwa"

Ogłaszamy kolejną edycję konkursu plastycznego dla dzieci! 

Zarówno w  bieżącej edycji, jak i w poprzedniej, zachęcamy najmłodszych do plastycznego przedstawienia wspomnień ich dziadków, babci czy seniorów z ich najbliższego otoczenia. Z doświadczenia wiemy, że taka współpraca duetów międzypokoleniowych jest bardzo ważna i wciąż wymaga zachęty do działania.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane, itp.), na papierze w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3. Praca nie powinna być makietą, ani rzeźbą.

Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym. Główne kategorie prac wg klas:

  • klasy I – III szkoły podstawowej,
  • klasy IV – VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII – VIII szkoły podstawowej.

 

Dla autorów prac wygranych i wyróżnionych przewidujemy nagrody rzeczowe

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: 31 marca 2022 r.

Adres dostarczenia: Etnocentrum Ziemi Krośnieskiej, ul. Kolejowa 29a, 38-400 Krosno (osobiście w godzinach pracy instytucji lub pocztą - decyduje data stempla pocztowego). 

 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się tutaj --> Regulamin II Międzypokoleniowego konkursu plastycznego "Wspomnienie z dzieciństwa"

Karta zgłoszenia do pobrania, której wypełnienie i dostarczenie wraz z pracą konkursową jest koniecznym warunkiem udziału w konkursie znajduje się tutaj --> Karta zgłoszenia do konkursu

 

Zachęcamy do udziału wszystkich chętnych i trzymamy kciuki za realizację zadania!