Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

About the project

Projekt „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej”

Wartość projektu ogółem – 19 771 031,84 zł,

Wydatki kwalifikowane – 15 932 844,32 zł,

Wartość dofinansowania – 13 542 917,66 zł (85% wydatków kwalifikowanych),

Wkład własny – 6 228 114,18 zł.

Okres kwalifikowania wydatków – od 16.05.2016 r. do 29.02.2020 r.

Celem projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Krosna dla rozwoju oferty kulturalno – edukacyjnej, bazującej na tym dziedzictwie.

Gmina Miasto Krosno uzyskała dofinansowanie na modernizację zabytkowego dworca PKP w ramach projektu pn. „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej”. Dotacja ta pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W dniu 24 października 2017 r. Gmina Miasto Krosno uzyskała Decyzję nr 82/I/17 w sprawie przyznania dofinansowania. W dniu 28 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Krosno podpisała umowę o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0014/17. W dniu 3 grudnia 2018 r. podpisano Aneks nr POIS.08.01.00-00-0014/17-01 zwiększający kwotę dotacji o 359 513,91 PLN.

Zakres rzeczowy projektu obejmował modernizację zabytkowego budynku dworca kolejowego na potrzeby nowej instytucji kultury, w której prezentowane będzie lokalne dziedzictwo kulturowe. Budynek został wyposażony w odpowiednią infrastrukturę, zarówno w tradycyjne sprzęty (tradycyjnego lokalnego rzemiosła), jak i nowoczesne narzędzia prezentacji (multimedialne). Niewielka część zmodernizowanej powierzchni budynku na poziomie parteru została zagospodarowana w celu zachowania funkcji przewidzianej dla mieszkańca i turysty (w tym funkcje dworca). Tam znajdować się będą również sklep muzealny, elektroniczna informacja kolejowa, kasa i informacja Etnocentrum. Na potrzeby utworzenia ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej zaadoptowane zostały również strych i piwnice.

Modernizacja budynku obejmowała wykonanie prac ogólno – budowlanych, instalacyjnych, zgodnych z wytycznymi Konserwatora zabytków. Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Do prawidłowego funkcjonowania budynku niezbędne było wyposażenie go w tradycyjne rekwizyty wykonane zgodnie z wzornictwem i technologią z „epoki” pomieszczeń ludowych, takie jak m.in.: atrapa wozu, ruchome zabawki, rzeźby, obrazy, tradycyjny piec chlebowy, drewniane ławy, stoły, krzesła, meble, gliniane misy, skrzynie, kamionkowe garnki, zabytkowy warsztat tkacki, instrumenty muzyczne, systemy ekspozycyjne, itp. oraz urządzenia multimedialne, takie jak m.in.: ekrany multimedialne, projektory multimedialne, plansze interaktywne, konsole do gier, sprzęt nagłośnieniowy wewnętrzny i zewnętrzny, kamery, wyświetlacze graficzno – tekstowe LED, monitory dotykowe, monitoring obiektu, itp.

W przestrzeni przed budynkiem znajduje się chata, przy której w okresie letnim powstanie ogródek ziołowy dla najmłodszych gości, a przed budynkiem rozstawiona będzie scena do potańcówek. Ważnym elementem zewnętrznej instalacji jest oświetlenie, które podkreśla i nadaje charakter całej przestrzeni przed budynkiem.

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej jest miejscem spotkań z kulturą ludową i tradycyjną. Jest to miejsce dla kreatywnych mieszkańców Krosna, przyległych gmin i turystów, począwszy od dzieci po seniorów, w którym każdy ma możliwość wymienić się swoimi pomysłami, nauczyć się czegoś od „mistrzów” w dziedzinie sztuki, tradycji i muzyki ludowej.

Etnocentrum Inspiruje tradycją.