Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Edukácia detí a mládeže

V Etnocentrum Ziemi Krośnieńskej sa konajú hodiny pre zorganizované školské skupiny.

Navrhujeme hodiny:

  • sezónne (szczegóły w kalendarzu)
  • celoročné, spojené s navštevovaním Etnocentrum, s využitím autentických rekvizít a textov kultúry tradičnej (legendy, piesne) podľa zvoleného scenára.