Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Dielne

Hodiny v dielňach sa konajú v Etnocentrum a týkajú sa každého oddelenia ľudovej a tradičnej kultúry. Navrhujeme dielne:

  • spevácke – na ktorých je možné sa naučiť techniky dávneho, autentického spievania a už zabudnutého repertoáru piesní z rôznych tematických skupín alebo spojených s jednotlivými obdobiami obradno-liturgického roku,
  • muzikantský – na ktorých je pod vedením inštruktorov možné rozvinúť schopnosti hrania na tradičných nástrojoch (ninera /lira korbowa/, husle, basy a iné),
  • tanečné – na ktorých učíme rôznorodé tanečné formy, napr. tanec „korowodowy“, „chodzony“, regionálny
  • kulinárne – na ktorých učíme tradičnú regionálnu kuchyňu,
  • ručné remeslá – behom ktorých školíme v tradičnom remesle (výšivky, tkáčstvo, pletenie z prútikov, slamiek, diela z jemného papiera, iné),
  • a mnoho iných.

Podrobnosti dostupné na kalendarzu wydarzeń.

Ak si odborník v jednej z oblastí a chceš viesť dielne - kontaktuj nás: biuro@etnocentrum.pl