Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Ľudové/obradné divadlo

Pri Etnocentrum pôsobí obradné/ľudové divadlo. Vystupujú v ňom zvlášť umelecky talentovaní žiaci škôl Ziemi Krośnieńskej. Stretnutia skupiny sa konajú pravidelne, a sprevádzajú ich okrem iného : dielne scénického pohybu, emisie hlasu, spevu a herectva. Žiaci samostatne pripravujú celú charakterizáciu a scenáre.