Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Čím sa zaoberáme

Etnocentrum je miesto stretnutí s ľudovou kultúrou aj tradičnou, v ktorom pomocou reprodukčných a tvorivých činností (obrad, tanec, rozprávanie, spev, kuchyňa, ručné diela, remeslo, predstavenia):

  • približujeme, reprodukujeme a propagujeme život na starodávny spôsob heslo „życie po dawnemu”,
  • budíme pocit spolupatričnosti do lokálnej komunity, prezentujúc spoločne a nadčasové hodnoty tradičnej kultúry,
  • Hľadáme zdroje tradície „u seba” propagovaním dobrých vzorov,
  • reaktivujeme naturálny spôsob odovzdávania tradičných znalostí a schopností,
  • Sprístupňujeme živú ľudovú kultúru aj tradičnú v atraktívnych, rozvíjajúcich formách,
  • inšpirujeme k ďalších cestám po regióne, prehlbovanie znalostí o jeho tradícii a histórii,
  • Pričiňujeme sa k záchrane a zachovaniu pre ďalšie pokolenia živých javov kultúry ľudovej a tradičnej,
  • dokazujeme, že ETNO nemusí byť spojované s trapasom!