Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Praca w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze na stanowisko:

  • animatora kultury regionalnej (1 etat, umowa o pracę)
  • rękodzielnika (1/2 etatu, umowa o pracę).

Ogłoszenie o naborze dostępne jest na stronie BIP Urzędu Miasta Krosna.

Wymagane dokumenty można składać do 15 stycznia 2021 roku, do godz. 15:30

  • osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie,
    Kolejowa 1, 38-400 Krosno, sekretariat, pokój 235, w godzinach 8.30 – 15.30
    (od poniedziałku – do piątku),
  • mailem, w temacie wiadomości „rekrutacja Etnocentrum” na adres rckp@rckp.krosno.pl, w przypadku składnia dokumentów elektronicznie wymagane są skany lub zdjęcia odpowiednich dokumentów.