Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO

 

 

Przedsięwzięcie „Krośnianie krośnianom – warsztaty tradycji” składać się będzie szeregu międzypokoleniowych warsztatów z zakresu kultury ludowej i tradycyjnej. Dobór dziedzin jest ściśle związany z tradycją regionu, a formuła zajęć, przez zaangażowanie w ich prowadzenie dwóch mistrzów tradycji (jednego starszego i drugiego młodszego pokolenia), wywodzących się z lokalnego środowiska, zapewni ich atrakcyjność i wzmocni więź między samymi prowadzącymi jak i uczestnikami.

 

Działanie 1. Przygotowanie do badań terenowych, badania terenowe i promocja działań.

Punktem wyjścia uczynimy poszukiwanie zasobów kultury tradycyjnej miejscowości składających się na dzisiejsze miasto Krosno (Białobrzegi, Polanka, Turaszówka, Suchodół, Krościenko Niżne, Krosno). Badania poprzedzi szkolenie w Skansenie w Kolbuszowej, lub Muzeum Etnograficznym. Udział w badaniach zaproponujemy studentom Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

W tym czasie rozpocznie się także promocja działań, kontynuowana do III kwartału 2023.

 

Działanie 2. Organizacja warsztatów:

Przyrodniczych, w tym warsztatów

  1. a) zielarskich – IV kwartał 2022 i II kwartał 2023
  2. b) ornitologicznych – II kwartał 2022

Muzycznych, w tym warsztatów  

  1. b) muzykanckich – IV kwartał 2022 i I kwartał 2023
  2. c) tanecznych – II kwartał 2022 i II kwartał 2023
  3. d) śpiewaczych – III kwartał 2022 i III kwartał 2023

 

Działanie 3. Organizacja corocznego wydarzenia podsumowującego.

W programie znajdą się potańcówki i koncerty. Będzie to okazja do zaprezentowania umiejętności, które uczestnicy warsztatów posiedli w trakcie ich realizacji, oraz możliwość ponownego spotkania się uczestników warsztatów, a tym samym wzmocnienia więzi, która powstała między nimi. Będą to 2-3 dniowe imprezy weekendowe.

 

Działanie 4. Podsumowanie projektu (rozliczenie i ewaluacja).

 

Szczegółowy harmonogram warsztatów oraz formularz zapisów pojawi się wkrótce.