Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Czym się zajmujemy

Etnocentrum to miejsce spotkań z kulturą ludową i tradycyjną, w którym za pomocą działań odtwórczych i twórczych (obrzęd, taniec, opowieść, śpiew, kuchnia, rękodzieło, rzemiosło, widowisko):

  • przybliżamy, odtwarzamy i propagujemy „życie po dawnemu”,
  • budzimy poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty, prezentując wspólne i ponadczasowe wartości kultury tradycyjnej,
  • poszukujemy źródeł tradycji „u siebie”, poprzez propagowanie dobrych wzorców,
  • reaktywujemy naturalny sposób przekazywania tradycyjnej wiedzy i umiejętności,
  • udostępniamy żywą kulturę ludową i tradycyjną w atrakcyjnych, rozwijających formach,
  • inspirujemy do dalszych podróży po regionie, pogłębiania wiedzy o jego tradycji i historii,
  • przyczyniamy się do ocalenia i zachowania dla następnych pokoleń żywych zjawisk kultury ludowej i tradycyjnej,
  • udowadniamy, że ETNO nie musi kojarzyć się z obciachem!